• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Үйлдвэрлэл

PRISMA IPM

Манай компани нь Schneider Electric компаний PRISMA iPM system L болон system M загварын самбарыг зураг төслийн дагуу угсарч, суурилуулж өгч байна. Эдгээр самбарууд нь хананд өлгөгддөг, суурин болон ерөнхий хуваарилах самбарууд гэх мэт олон төрөл байгаа бөгөөд олон улсын чанарын шаардлагыг бүрэн хангасан.

Стандартууд : 

IEC61439-1 (2009-01)

IEC61439-2 (2009-01)

Хамгаалалтын зэргүүд:

IP30

IP31

IP43

IP54