• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
NUM-J, NUM-O

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ — зэс, дугуй гол, ГОСТ 22483 (I,II зэрэг).
  2. ТУСГААРЛАГЧ — поливнилхлоридийн пластикат хольцтой (PVC). Тусгаарлагдсан голчууд нь доорхи хүснэгтэнд өгөгдсөний дагуу тус тусын цул өнгөтэй.
  3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ — 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. Дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ нь адил.
  4. БООЛТ, ОРООЛТ — шохойлог резинэн термопластик эластомер, дан судал кабель NUM нь боолт ороолтгүй үйлдвэрлэгддэг.
  5. БҮРХЭВЧ — тодорч харагдахуйц саарал поливнилхлоридийн пластикат хольцтой материалаар хийгдсэн

 

Судалын тоо
Газардуулагч-судалтай, ногоон-шар өнгөтэй, NUM-J төрлийн кабель
NUM-O кабель
1
  ногоон-шар   хар
2
  ногоон-шар, хар   хар, цэнхэр, бор
3
  ногоон-шар, хар, цэнхэр   хар, цэнхэр, бор
4
  ногоон-шар, хар, цэнхэр, бор   хар, цэнхэр, бор, хар
5
  ногоон-шар, хар, цэнхэр   хар, цэнхэр, бор, хар, хар

ХЭРЭГЛЭЭ
Цахилгаан хүчийг дамжуулах, түгээх (AC вольт - 0.66 кВ, 1.0 кВ, 50 Hz)
Халуун болон чийгтэй газарт суурилуулахдаа тусгай кабелийн суваг, блокыг кабелийн гадуур хэрэглэвэл зохистой. Үйлдвэр, орон сууцанд хэрэрлэж болно. Электрон хэрэгслүүдэд түгээхдээ оролтон дээр нь хүчдэл багасгагч хэрэглэвэл зохистой. Газар доор (суваг шуудуу г.м) суурилуулхад тохиромжгүй .
NUM-O болон NUM-J кабель дангаараа шатдаггүй.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Ажиллах температур.......................................................................................... -300С -аас +500С хүртэл 
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+35°С-аас ихгүй нөхцөлд) ............................... 98% хүртэл 
Кабелийг урьдчилан халаахгүйгээр суурилуулалтын температур..............................-150С
Нугалах хамгийн бага радиус................................................................................7.5 гаднах диаметр
Давтамж.............................................................................................................50 Hz
50 Hz (0.66 кВ) давтамжид шалгагдсан .................................................................2.5 кВ
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур ..............................+70°С
Кабелийн урт, төв дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ.............................................50 м -ээс багагүй 

NUM төрлийн кабель

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2

Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х1,5
5,4
42
1х2,5
6,0
57
1х4
6,6
76
1х6
7,1
98
1х10
8,4
146
1х16
9,5
215
 
 
 
2х1,5
8,7
118
2х2,5
9,9
161
2х4
11,2
219
2х6
12,6
291
2х10
15,4
452
2х16
18,2
661
2х25
21,8
989
2х35
24,2
1272

 

NUM-O болон NUM-J төрлийн кабель

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2

Кабелийн гадна диаметр, мм

1 км кабелийн жин, кг
3х1,5
9,1
134
3х2,5
10,4
187
3х4
11,8
259
3х6
13,3
348
3х10
16,2
544
3х16
19,6
829
3х25
23
1214
3х35
25,6
1574
 
 
 
4х1,5
9,8
158
4х2,5
11,2
233
4х4
13,2
323
4х6
14,8
438
4х10
17,7
662
4х16
21,4
1013
4х25
25,6
1526
4х35
28
1945
 
 
 
5х1,5
10,5
183
5х2,5
12,1
261
5х4
14,7
398
5х6
16,1
518
5х10
19,3
788
5х16
23,8
1230
5х25
28
1825