• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Шит угсралт болон үйлчилгээ

ДЭД СТАНЦ, ЩО70, КСО, КТПН, ЕРӨНХИЙ ЩИТ,

АВР-ТАЙ ЩИТ, ДАВХАРЫН ЩИТ, 

SCHNEIDER PRISMA IPM

 

Манай компани нь төрөл бүрийн дэд станц, Щ070, КСО, КТПН, ерөнхий щит, АВР-тай щит, давхарын шит угсархаас гадна Schneider Electric компаний PRISMA iPM system L болон system M загварын самбарыг зураг төслийн дагуу угсарч, суурилуулж өгч байна. Эдгээр самбарууд нь хананд өлгөгддөг, суурин болон ерөнхий хуваарилах самбарууд гэх мэт олон төрөл байгаа бөгөөд олон улсын чанарын шаардлагыг бүрэн хангасан.

Стандартууд : 

IEC61439-1 (2009-01)

IEC61439-2 (2009-01)

 

 

 

 

Хамгаалалтын зэргүүд:

IP30

IP31

IP43

IP54