• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
АКВВГ

АКВВГ (0.66 кВ, 1.0 кВ, ГОСТ 16442-80
ХЦ дамжуулагчтай цахилгаан контрольный хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвчтэй.
АКВВГнг (0.66 кВ, 1.0 кВ, ТУ 3500-002-59680332-2004)
ХЦ дамжуулагчтай цахилгаан контрольный хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон поливнилхлоридийн пластикат холимогтой бүрхэвч, амархан шатдаггүй

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ – хөнгөн цагаан, дан эсвэл олон судалтай, дугуй эсвэл дөрвөлжин, ГОСТ 22483 (I,II) стандарт
  2. ТУСГААРЛАГЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой (PVC). Кабелийн дотоод судал нь өөр өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг судалын бүрхүүл цэнхэр өнгөтэй. Газардуулга судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.
  3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. -Хоёр дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ нь адил. Гурав, -дөрөв, -таван дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ адил эсвэл нэг дамжуулагч (тэг судал эсвэл газардуулга судал) нь жижиг огтлолтой.
  4. БҮРХЭВЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой амархан шатдаггүй материалаас бүрдсэн