• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
АВВГ

АВВГ (0.66 кВ, 1.0 кВ, ГОСТ 16442-80
ХЦ дамжуулагчтай цахилгаан хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвчтэй.
АВВГнг (0.66 кВ, 1.0 кВ, ТУ 3500-002-59680332-2004)
ХЦ дамжуулагчтай цахилгаан хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон поливнилхлоридийн пластикат холимогтой бүрхэвч, амархан шатдаггүй

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ – хөнгөн цагаан, дан эсвэл олон судалтай, дугуй эсвэл дөрвөлжин, ГОСТ 22483 (I,II) стандарт
  2. ТУСГААРЛАГЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой (PVC). Кабелийн дотоод судал нь өөр өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг судалын бүрхүүл цэнхэр өнгөтэй. Газардуулга судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.
  3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. -Хоёр дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ нь адил. Гурав, -дөрөв, -таван дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ адил эсвэл нэг дамжуулагч (тэг судал эсвэл газардуулга судал) нь жижиг огтлолтой.
  4. БҮРХЭВЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой амархан шатдаггүй материалаас бүрдсэн

ХЭРЭГЛЭЭ:
Цахилгаан хүчийг дамжуулах, түгээх (AC вольт - 0.66 кВ, 1.0 кВ, 50 Hz)
Халуун болон чийгтэй газарт суурилуулахдаа тусгай кабелийн суваг, блокыг кабелийн гадуур хэрэглэвэл зохистой. Газар доор суурилуулхад тохиромжгүй (суваг шуудуу). 
АВВГ кабель дангаараа шатдаггүй.
АВВГнг кабель бөөнөөрөө шатдаггүй.


ОКП КОД:
35 2222 11 — АВВГ кабель 0.66 кВ
35 3771 52 — АВВГ кабель 1.0 кВ
35 2222 45 — АВВГнг кабель 0.66 кВ
35 3771 54 — АВВГнг кабель 1.0 кВ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл ..................................................................................УХЛ (хүйтэнд тэсвэртэй), Т (халуунд тэсвэртэй), ГОСТ 15150-69 (категор -1, -5)
Ажиллах температур................................................................................................ -50°С -аас +50°С хүртэл 
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+35°С-аас ихгүй нөхцөлд) ..................................... 98% хүртэл 
Кабелийг урьдчилан халаахгүйгээр суурилуулалтын температур.................................. -15°С -аас багагүй

Нугалах хамгийн бага радиус:
АВВГ кабель дан судал ............................................................................................ 10 гаднах диаметр
АВВГнг кабель дан судал ..........................................................................................15 гаднах диаметр
Эрчилсэн кабель ......................................................................................................7.5 гаднах диаметр
Давтамж........................................................................................................50 Hz

50 Hz (AC вольт) давтамжид шалгагдсан: 
0.66 кВ вольт............................................................................................................3 кВ
1.0 кВ вольт.............................................................................................................3.5 кВ
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур ....................................+70°С

Кабелийн урт, төв дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ:
1.5 -аас 16 мм2 хүртэл.............................................................................................. 450 м
25 -аас 70 мм2 хүртэл............................................................................................... 300 м
95 мм2 -аас дээш.......................................................................................................200 м

Дугуй голчтой АВВГ кабель

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2

Кабелийн гадна диаметр, мм

1 км кабелийн жин, кг

0.66 КВ

1 КВ

0.66 КВ

1 КВ

1х2.5
5.2
5.4
32
34
1х4
5.8
6.2
41
46
1х6
6.3
6.7
50
56
1х10 дан судал
7.3
7.5
70
73
1х16
9.3
9.5
110
114
1х16 дан судал
8.9
9.1
105
108
1х25
10.7
10.9
153
157
1х25 дан судал
10.4
10.6
148
153
1х35
11.7
11.9
188
193
1х35 дан судал
11.4
11.6
184
189
1х50
13.4
13.6
256
263
1х50 дан судал
13.1
13.3
248
254
1х70
 
15
 
327
1х95
 
16.9
 
408
1х120
 
18.7
 
507
1х150
 
20.3
 
618
1х185
 
22.1
 
727
1х240
 
25.2
 
945
 
 
 
 
 
2х2.5
8.1
9.1
60
76
2х4
10
10.8
93
104
2х6
11
11.8
113
125
2х10 дан судал
13
13.4
154
161
2х16
15.8
16.2
216
224
2х16 дан судал
14.9
15.3
205
212
2х25
19.2
19.6
324
334
2х25 дан судал
18.6
19
315
324
2х35
21.2
21.6
398
399
2х35 дан судал
20.6
21
390
400
2х50
25
25.4
563
575
2х50 дан судал
24.4
24.8
545
557
2х70
 
28.2
 
712
2х95
 
32
 
884
2х120
 
35.2
 
1089
2х150
 
38.4
 
1320
2х185
 
42
 
1547
2х240
 
47.8
 
1997
 
 
 
 
 
3х2.5
9.2
9.6
87
93
3х4
10.6
11.4
115
130
3х6
11.7
12.5
142
158
3х10 дан судал
13.8
14.2
199
209
3х16
16.8
17.2
284
295
3х16 дан судал
15.8
16.2
270
281
3х25
20.4
20.9
430
443
3х25 дан судал
19.8
20.2
418
430
3х35
22.6
23
534
549
3х35 дан судал
21.9
22.4
524
538
3х50
26.6
27
760
778
3х50 дан судал
26
26.4
737
753
3х4+1х2.5
11.5
12.1
133
148
3х6+1х4
12.7
13.7
168
188
3х10+1х6
15.1
15.6
233
247
3х16+1х10
18.2
18.7
347
362
3х16+1х10 single core
17.3
18.3
321
350
3х25+1х16
21.7
22.2
499
515
3х25+1х16 single core
21
22.2
486
508
3х35+1х16
23.7
24.1
620
638
3х35+1х16 дан судал
23.7
24.2
615
632
3х50+1х25
28.3
28.8
869
889
3х50+1х25 дан судал
27.6
28.1
844
864
 
 
 
 
 
4х2.5
9.9
10.4
104
112
4х4
11.5
12.5
140
158
4х6
12.7
13.7
174
195
4х10 дан судал
15.1
15.6
248
260
4х16
18.9
19.3
374
389
4х16 дан судал
17.4
18.3
340
369
4х25
22.5
23
542
559
4х25 дан судал
21.8
22.2
526
543
4х35
25.3
25.8
701
720
4х35 дан судал
24.6
25
687
706
4х50
29.4
29.9
967
990
4х50 дан судал
28.7
29.1
937
958

 

Дөрвөлжин голчтой АВВГ кабель

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2

Кабелийн гадна диаметр, мм

1 км кабелийн жин, кг

0.66 КВ

1 КВ

0.66 КВ

1 КВ

3х70
 
26.2
 
960
3х95
 
29.2
 
1201
3х120
 
31.6
 
1449
3х150
 
34.8
 
1816
3х185
 
37.8
 
2151
3х240
 
42.2
 
2745
3х70+1х35
 
29.8
 
1118
3х95+1х50
 
33.2
 
1417
3х120+1х70
 
36.2
 
1762
3х150+1х70
 
39.6
 
2107
3х185+1х95
 
43
 
2515
3х240+1х120
 
48.6
 
3235
 
 
 
 
 
4х70
 
29.8
 
1242
4х95
 
33.2
 
1559
4х120
 
36.2
 
1916
4х150
 
39.6
 
2366
4х185
 
43
 
2805
4х240
 
48.6
 
3635