• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Тусгаарлагчид, цэнэг шавхагч

ПС-70, Р-15Т, Р-10Т, ОПН, РТ, ТУЛГУУР ИЗОЛЯТОР

Цахилгаан дажуулах агаарын шугамын шаазан тусгаарлагч ПС-70Е

Хамгийн бага гэмтэх ачаалал, кН: 70 кН
Жин: кг-аас ихгүй, кг: 3,5 кг