• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
ПВС, ПВСн

ПВС (ГОСТ 7399-97
Зэс судалтай эрчилсэн кабель, поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвч, уян хатан, 380/660 В хүртэлх вольт 
ПВСн
Адил ба салдаггүй арматур хамгаалалтгүй,

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ — Зэс дугуй хэлбэртэй эрчилсэн кабель, ГОСТ 22483 (категор 5)
  2. ТУСГААРЛАГЧ — поливнилхлоридийн пластикат хольцтой материал 
  3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ — тусгаарласан судлууд нь эрчилсэн. 5 судалт кабел нь төв судалыг ороож байрласан байдаг.
  4. БҮРХЭВЧ — поливнилхлоридийн пластикат хольцтой. 
     

ХЭРЭГЛЭЭ
Гэрийн электрон хэрэгсэл, багаж, угаалгын машин, хөргөгч г.м зүйлсийн холболт. 380 В (систем 380/660 В) -ийн салаалсан холболт.


ОКП КОД:
35 5513 02 — ПВС, ПВСн кабель
35 5513 21 — ПВС-Т кабель

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл ......................................................................... ГОСТ 15150:
...................................................................................................................... “U” – категор 1, 2, 3
...................................................................................................................... “T” – категор 4
..................................................................................................................... “УХЛ” – категор 4
“U” төрлийн кабелийн тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл ......................................... -400С -аас +400С хүртэл 
Бусад төрлийн кабелийн тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл ..................................... -250С -аас +400С хүртэл 
Ажиллах үед тэсвэрлэх дээд температур........................................................... +700С
(20±5)С градустай усанд 1 цаг байлгасны дараа 
AC вольт 2000 В давтамж 50 Hz -д тэсвэрлэсэн хугацаа ......................................15 минут
Дан кабелийн үед гал дамжуулдаггүй
Ажиллах хугацаа ............................................................................................ 5000 цагаас багагүй 
Электрон төхөөрөмжид хэрэглэх үед ажиллах хугацаа .......................................12000 цагаас багагүй 
Кабелийн уртын хэмжээ....................................................................................50 м

 

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Зузаан, мм
ПВСн кондукторын гаднах хэмжээ , мм
ПВА кондукторын гаднах хэмжээ , мм
1 км кабелийн жин, кг
Тусгаарлагч
Бүрхүүл
Min.
Max.
Min.
Max.
2x0,75
0,6
0,8
5,7
7,2
6,0
6,6
52
2x1,0
0,6
0,8
5,9
7,5
6,4
7,0
59
2x1,5
0,7
0,8
6,8
8,6
7,4
8,2
81
2x2,5
0,8
1,0
8,4
10,6
-
-
123
3x0,75              
0,6
0,8
6,0
7,6
6,4
7,0
61
3x1,0
0,6
0,8
6,3
8,0
6,8
7,6
71
3x1,5
0,7
0,9
7,4
9,4
8,0
8,8
101
3x2,5
0,8
1,1
9,2
11,4
-
-
154
4x0,75
0,6
0,8
6,6
8,3
-
-
74
4x1,0
0,6
0,9
7,1
9,0
-
-
89
4x1,5
0,7
1,0
8,4
10,5
-
-
127
4x2,5           
0,8
1,1
10,1
12,5
-
-
188
5x0,75             
0,6
0,9
7,4
9,3
-
-
90
5x1,0
0,6
0,9
7,8
9,8
-
-
106
5x1,5
0,7
1,1
9,3
11,6
-
-
155
5x2,5
0,8
1,2
11,2
13,9
-
-
229