• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
АПВ, ПВ1

АПВ кабель нь поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай, дан ширхэгтэй хөнгөн цагаан судалнуудаас бүрдэх, электрон тоног төхөөрөмжийн кабель, ГОСТ 6323-79

ПВ1 кабель нь поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай, дан ширхэгтэй зэс судалнуудаас бүрдэх, электрон тоног төхөөрөмжийн кабель, ГОСТ 6323-79

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ:
    — АПВ судалнууд: хөнгөн цагаан, дан эсвэл олон ширхэгтэй судалтай, ГОСТ 22483 ( I зэрэглэл - 2.5 - 16 мм2 хөндлөн огтлол, II зэрэглэл 25-120 мм2). 
    — ПВ-1 судалнууд: зэс, дан эсвэл олон ширхэгтэй судалтай, ГОСТ 22483 ( I зэрэглэл - 0.5 - 10 мм2 хөндлөн огтлол, II зэрэглэл 16-95 мм2) 
  2. ТУСГААРЛАГЧ — поливнилхлоридийн пластикат хольцтой, олон өнгийн. Газардуулга-судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.

ХЭРЭГЛЭЭ
450 В хүртэлх вольт-той (450/750 В хүртэлх сүлжээ), 400 Hz давтамжтай эсвэл 1 кВ хүртэлх DC вольттой электрон тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг болон цахилгааны сүлжээнд, электрон багаж хэрэгсэл суурилуулалт, машин механизм. АПВ, ПВ-1 кабелууд нь төмөр хоолой, байрны цахилгааны суваг, кабелийн трэй зэрэгт суурилуулдаг.


ОКП КОД:
35 5133 01 — АПВ кабель
35 5113 01 — ПВ-1 кабель


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл........................................................................... “ХЛ”, ГОСТ 15150-69 (категор -2) 
Ажиллах температур ....................................................................................... -500С -аас +700Сы
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+350°С -д) .................................................. 100%
Халуун орны зориулалттай кабель нь хөгц, мөөгөнцөрт тэсвэртэй
Механик шок, шугаман хурдасгал, нугалах, доргилт, чичиргээ болон дуу авианы шуугианд тэсвэртэй.
Гал түгээдгүй
Кабелийг суурилуулалтын температур ...............................................................-150С -аас багагүй 
Нугалах хамгийн бага радиус ..............................................................................10 гаднах диаметр
Зөвшөөрөгдсөн үргэлжилсэн температур (судал дээр) .........................................+700С -ээс ихгүй 
Кабелийн уртын хэмжээ.....................................................................................100 м -ээс багагүй

 

АПВ
Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х2,5
3,26
14
1х4
3,72
20
1х6
4,22
26
1х10ozh
5,40
43
1х10
5,95
47
1х16ozh
6,35
63
1х16
6,80
66
1х25
8,10
100
1х25ozh
7,80
97
1х35
9,10
130
1х35ozh
8,80
127
1х50
10,80
190
1х50ozh
10,50
 
182
1х70
12,20
246
1х95
14,30
325
1х120
15,70
400
1х150
17,30
502
1х185
19,30
609
1х240
22,00
791

 

ПВ-1
Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х0,5
1,89
7
1х0,75
20,70
10
1х1
2,23
13
1х1,5
2,66
18
1х2,5
3,26
29
1х4
3,72
44
1х6
4,22
62
1х10ozh
5,40
103
1х10
5,95
109
1х16ozh
6,35
159
1х16
6,80
164
1х25
8,10
253
1х25ozh
7,80
249
1х35
9,10
337
1х35ozh
8,80
339
1х50
10,80
503
1х50ozh
10,50
485
1х70
12,20
672
1х95
14,30
874
1х120
15,70
1095
1х150
17,30
1395
1х185
19,30
1677
1х240
22,00
2190