• +976-70008383
 • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
АВБбШв

АВБбШв (0.66 кВ. 1.0 кВ, ГОСТ 16442-80)
Цахилгаан хүчний хөнгөн цагаан кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч, БбШв төрлийн кабелийн хамгаалалттай.
АВБбШв (0.66 кВ. 1.0 кВ, ТУ 3500-002-59680332-2004)
Цахилгаан хүчний хөнгөн цагаан кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч, БбШв төрлийн кабелийн хамгаалалттай. Амархан шатдаггүй материалаар хийгдсэн.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

 1. СУДАЛ – хөнгөн цагаан, дан эсвэл олон судалтай, дугуй эсвэл дөрвөлжин, ГОСТ 22483 (I,II зэрэг) стандарт
 2. ТУСГААРЛАГЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой (PVC). Кабелийн дотоод судал нь өөр өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг-судалын бүрхүүл цэнхэр өнгөтэй. Газардуулга-судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.
 3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. -Хоёр дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ нь адил. Гурав, -дөрөв, -таван дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ адил эсвэл нэг дамжуулагч (тэг-судал эсвэл газардуулга-судал) нь жижиг огтлолтой.
 4. БООЛТ, ОРООЛТ – БбШв хамгаалалт нь поливнилхлоридийн пластикат хольцтой (PVC) эсвэл тусгаарлагчийн материал түүнтэй ижил төстэй материалаас бүрднэ. Хоёр PVC материалаас бүрдсэн судалын дундуур АВБбШнг кабель байрладаг. Амархан шатдаггүй шинж чанартай.
 5. КАБЕЛИЙН ХАМГААЛАЛТ – БбШв төрлийн хамгаалалт нь:
  - хоёр төмөр гальваникдсан зүсмэл
  - поливнилхлоридийн пластикат хольцтой бүрхүүл.
  - амархан шатдаггүй поливнилхлоридийн пластикат хольцтой бүрхүүл.

ХЭРЭГЛЭЭ:
Цахилгаан хүчийг дамжуулах, түгээх (AC вольт - 0.66 кВ, 1.0 кВ, 50 Hz). Дан судалтай кабель нь шууд цахилгаан гүйдэл вольт-д хэрэрлэгддэг. Байр, газар доор (суваг), тунел, уурхай болон гадаа гэх мэт сунгалт, тэлэлт багатай газар суурилуулна (үйл явцад механикийн эвдрэл гарж болохыг тооцоолон үзэх хэрэгтэй). 
АВБбШв кабель дангаараа шатдаггүй.
АВБбШнг кабель бөөнөөрөө шатдаггүй.


ОКП КОД:
35 2222 41 — АВБбШв кабель 0.66 кВ
35 3771 57 — АВБбШв кабель 1.0 кВ
35 3771 09 — АВБбШнг кабель 1.0 кВ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл............................................................................ УХЛ, Т, ГОСТ 15150-69 (категор -1, -5)
Ажиллах температур......................................................................................... -50°С -аас +50°С хүртэл 
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+35°С-аас ихгүй нөхцөлд) .............................. 98% хүртэл 
Кабелийг урьдчилан халаахгүйгээр суурилуулалтын температур........................... .- 15°С багагүй 

Нугалах хамгийн бага радиус:
дан судал АВБбШв кабель ................................................................................. 10 гаднах диаметр
дан судал АВБбШнг кабель ................................................................................ 15 гаднах диаметр
олон судал ....................................................................................................... 7.5 гаднах диаметр
Давтамж............................................................................................................50 Hz

50 Hz (AC вольт) давтамжид шалгагдсан: 
0.66 кВ вольт.................................................................................................... 3 кВ
1.0 кВ вольт...................................................................................................... 3.5 кВ
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур ............................ +70°С

Кабелийн урт, төв дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ:
1.5 -аас 16 мм2 хүртэл........................................................................................450 м
25 -аас 70 мм2 хүртэл.........................................................................................300 м
95 мм2 ба түүнээс дээш.......................................................................................200 м

 

AVBbSHv cables with round-core

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2

Кабелийн гадна диаметр, мм

1 км кабелийн жин, кг

0.66 КВ

1 КВ

0.66 КВ

1 КВ

2х2.5
13.6
13.6
275
272
2х4
14.4
15.2
302
328
2х6
15.4
16.2
340
368
2х10 дан судал
17.4
17.8
419
425
2х16 дан судал
19.3
19.7
495
510
2х16
20.2
20.6
522
538
2х25 дан судал
22.6
23
469
665
2х25
23.2
23.6
688
685
2х35 дан судал
25
25.4
780
798
2х35
25.6
26
799
817
2х50 дан судал
28.4
28.8
974
993
2х50
29
29.4
1002
1021
2х70
 
32.2
 
1206
2х120
 
39.2
 
1698
2х150
 
42.4
 
1984
2х185
 
46.4
 
2314
 
 
 
 
 
3х240
 
51.8
 
2818
3х2.5
13.6
14
280
294
3х4
15
15.8
335
366
3х6
16.1
16.9
382
414
3х10 дан судал
18.2
18.6
470
487
3х16 дан судал
20.2
20.6
577
595
3х16
21.2
21.6
608
627
3х25 дан судал
23.8
24.2
771
791
3х25
24.4
25.3
793
837
3х35 дан судал
26.3
26.8
937
959
3х35
27
27.4
959
982
3х50 дан судал
30
30.4
1192
1216
3х50
30.6
31.1
1227
1251
3х4+1х2.5
15.9
16.5
371
395
3х6+1х4
17.1
18.1
427
457
3х10+1х6
19.5
20
528
549
3х16+1х10 дан судал
21.8
22.3
656
677
3х16+1х10
22.2
22.7
674
696
3х25+1х16 дан судал
25.4
26.6
882
926
3х25+1х16
26.1
26.6
908
932
3х35+1х16 дан судал
27.7
28.2
1032
1057
3х35+1х16
27.7
28.1
1037
1062
3х50+1х25 дан судал
31.6
32.1
1328
1356
3х50+1х25
32.3
32.8
1364
1396
4х2.5
14.3
14.8
312
329
4х4
15.9
16.9
377
414
4х6
17.1
18.1
434
464
4х10 дан судал
19.5
20
542
562
4х16 дан судал
21.8
22.3
675
697
4х16
22.9
23.3
712
735
4х25 дан судал
26.2
12.1
221
235
4х25
26.9
27.4
965
991
4х35 дан судал
28.6
29
1118
1145
4х35
29.3
29.8
1144
1172
4х50 дан судал
32.7
33.9
1438
1511
4х50
33.4
33.9
1481
1511