• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Усны тоолуур

Манай компани Герман улсын ZENNER MINOMESS брэндийн усны тоолуурыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүст худалдаалж байна.

 

Тоолуурын нэр Техникийн үзүүлэлт
DN15 - Хүйтэн усны тоолуур ETK 1.5m3/h, length 110mm
DN15 - Халуун усны тоолуур ETW 1.5m3/h, length 110mm
DN15 - Хүйтэн усны тоолуур ETKD 1.5m3/h, length 110mm
DN15 - Халуун усны тоолуур ETWD 1.5m3/h, length 110mm
DN20 - Хүйтэн усны тоолуур ETK MFO2  2.5m3/h, length 130mm
DN20 - Халуун усны тоолуур ETW MFO2 2.5m3/h, length 130mm
DN25 - Хүйтэн усны тоолуур MTK 3.5m3/h, length 260mm
DN25 - Халуун усны тоолуур MTW 3.5m3/h, length 260mm
DN32 - Хүйтэн усны тоолуур MTK 6m3/h, length 260mm
DN32 - Халуун усны тоолуур MTW 6m3/h, length 260mm
DN40 - Хүйтэн усны тоолуур MTK 15m3/h, length 200mm
DN50 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 15m3/h, length 200mm
DN50 - Халуун усны тоолуур WPH 15m3/h, length 200mm
DN65 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 25m3/h, length 200mm
DN80 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 40m3/h, length 225mm
DN100 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 60m3/h, length 250mm
DN125 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 100m3/h, length 250mm
DN150 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 150m3/h, length 300mm
DN200 - Хүйтэн усны тоолуур WPH 250m3/h, length 350mm