• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
КГ

КГ (0,66 кВ, ТУ 16.К73.05-93)

  • уян зэс кабель.
  • дамжуулагч нь олон тооны жижиг зэс салаанаас бүрднэ
  • резин тусгаарлагч болон резин бүрхэвч

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ —дугуй хэлбэртэй олон жижиг зэс салаанаас бүрднэ. ГОСТ 22483 (V) стандарт. Халуун орны уур амьсгалд зориулалттай хийгдсэн КГ-T кабельний судал нь тугалганы хольцтой ( 40 % -өөс багагүй) бүрхүүлээр бүрсэн байдаг.
  2. ТУСГААРЛАГЧ ҮЕ ДАВХАРГА — полимер лент
  3. ТУСГААРЛАГЧ —резин. Кабелийн дотоод судал нь өөр өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг судалын бүрхүүл цэнхэр өнгөтэй. Хэрвээ тэг-судал байхгүй бол цэнхэр өнгө нь газардуулга-судлаас өөр судалд ашиглагдаж болно. Газардуулга судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй ба "0" гэсэн тоонтэмдэгтэй.
  4. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ — судалнууд нь 16 -аас илүүгүй диаметртэй эрчлэгдсэн байдаг.
  5. БҮРХЭВЧ — энэхүү бүрхэвчийг хүйтэнд тэсвэртэй болгохын тулд хүйтэнд тэсвэртэй резинээр хийсэн. Халуун оронд хэрэглэх кабелийн бүрхэвчийг анти-септик материалаар хийдэг.

ХЭРЭГЛЭЭ
660 AV цахилгааны сүлжээнд (400 Hz хүртэл давтамжтай) эсвэл 1000 CV. 
Халуунд тэсвэртэй кабель "Т", хүйтэнд тэсвэртэй кабель “ХЛ", тэг-судалтай кабель “n” тэмдэгтэй. 2, 3 төв судал, нэг эсвэл хоёр туслах судалтай-тай кабель "v" тэмдэгтэй.


ОКП КОД:
35 4441 01 – КГ кабель
35 4441 23 – КГ-T кабель
35 4441 17 – КГ-ХЛ кабель

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл.......................................................................... U, ХЛ, T, ГОСТ 15150-69 (категор -1, -2, -3). 

Орчны температурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй: 
КГ ................................................................................................................. -400С -аас +500С хүртэл 
КГ-ХЛ ............................................................................................................ -600С -аас +500С хүртэл 
КГ-T .............................................................................................................. -100С -аас +550С хүртэл 
Нугалах хамгийн бага радиус.............................................................................8-аас багагүй кабелийн диаметр
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур........................... 750С

Кабелийн урт, төв дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ:
35 мм2 хүртэлх хөндлөн огтлолтой...................................................................150 м -ээс багагүй 
50 мм2 ба түүнээс дээш хөндлөн огтлолтой.......................................................125 м -ээс багагүй 

 

Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х1,5
6,7
64
1х4
8,0
90
1х6
9,0
120
1х10
11,1
187
1х16
12,4
257
1х25
14,6
368
1х35
16,4
489
1х50
19,0
667
1х70
21,5
891
1х95
24,2
1141
1х120
26,4
1403
1х150*
27,2
1650
1х185*
29,9
2030
1х240*
33,3
2650
1х300*
36,1
3260
 
 
 
2х0,75
8,2
90
2х1,0
8,5
100
2х1,5
9,4
130
2х2,5
11,2
190
2х4
13,5
280
2х6
15,5
380
2х10
21,2
680
2х16
23,7
920
2х25
28,4
1340
2х35
31,2
1680
2х50
38,0
2450
2х70
42,2
3170
2х95
47,2
4040
2х120
50,7
4800
 
 
 
3х0,75
8,8
110
3х1,0
9,1
120
3х1,5
10,1
160
3х2,5
12,0
230
3х4
14,5
350
3х6
16,6
460
3х10
22,2
840
3х16
25,4
1130
3х25
30,4
1660
3х35
34,0
2150
3х50
39,5
2970
3х70
44,7
3930
3х95
50,6
5100
3х120
54,4
6150
 
 
 
4х1,0
9,1
120
4х1,5
10,1
160
4х2,5
12,0
230
4х4
14,5
350
4х6
18,4
590
4х10
24,3
1000
4х16
27,8
1400
4х25
33,7
2100
4х35
37,7
2730
4х50
43,8
3700
4х70
49,7
5000
4х95
56,6
6500
 
 
 
5x1,0
11,1
190
5x1,5
12,2
240
5x2,5
14,5
350
5x4
17,8
530
5x6
20,5
720
5x10
26,8
1250
5x16
30,9
1700
5x25
37,4
2600
 
 
 
2x2,5+1x1,5
11,8
220
2x4+1x2,5
13,9
310
2x6+1x4
16,3
440
2x10+1x6
21,0
740
2x16+1x6
25,0
1070
2x16+1x10
25,0
1070
2x25+1x10
30,0
1550
2x25+1x16
30,0
1550
2x35+1x10
32,4
1890
2x35+1x16
32,4
1890
2x50+1x10
37,9
2600
2x50+1x16
37,9
2600
2x50+1x25
37,9
2600
2x70+1x10
42,7
3400
2x70+1x25
42,7
3400
2x70+1x35
42,7
3400
2x95+1x35
47,8
4400
2x95+1x50
47,8
4400
2x120+1x35
54,4
5800
2x120+1x70
54,4
5800
 
 
 
3x2,5+1x1,5
13,2
240
3x4+1x2,5
15,5
340
3x6+1x4
18,0
460
3x10+1x6
23,4
790
3x16+1x6
27,6
990
3x16+1x10
27,6
1110
3x25+1x10
33,1
1480
3x25+1x16
33,1
1590
3x35+1x10
36,5
1890
3x35+1x16
36,5
2020
3x50+1x16
42,4
2580
3x50+1x25
42,4
2750
3x70+1x25
47,7
3410
3x70+1x35
47,7
3580
3x95+1x35
53,6
4450
3x95+1x50
53,6
4680
3x120+1x35
60,8
5490
3x120+1x70
60,8
5890
3x150+1x50*
64,4
6800
3x150+1x95*
68,3
7500
3x150+1x120*
68,3
7800
 
 
 
2x2,5+2x1,5
12,3
260
2x4+2x2,5
15,0
390
2x6+2x4
17,4
550
2x10+2x6
22,5
900
2x16+2x6
24,5
1100
2x25+2x10
29,6
1600
2x35+2x10
32,1
1950
2x50+2x10
35,9
2500
2x70+2x10
39,1
3000
 
 
 
3x2,5+2x1,5
14,2
340
3x4+2x2,5
17,2
500
3x6+2x4
20,3
710
3x10+2x6
25,5
1100
3x16+2x6
29,8
1600
3x25+2x10
35,9
2300
3x35+2x10
40,3
3000
3x50+2x10
46,5
4000
3x70+2x10
51,6
4900